Wyświetlanie 49–60 z 71 wyników

1 2 3 4 5 6

Znaki ADR – symbole zwiększające bezpieczeństwo przewozu

Nasze znaki transportowe umożliwiają wypełnienie numeru UN przewożonych niebezpiecznych substancji. Używając określonych kolorów i symboli, charakter ryzyka transportowego można szybko i skutecznie zidentyfikować. Niebezpieczne towary mogą być ciałami stałymi, płynami lub gazami, które mogą szkodzić ludziom, innym żywym organizmom, mieniu lub środowisku. Często podlegają regulacjom chemicznym. Na terenie różnych krajów, towary niebezpieczne są powszechnie znakowane znakami ADR, symbolami zwiększającymi bezpieczeństwo oraz pozwalającymi na zidentyfikowanie przewożonych niebezpiecznych produktów. Znaki ADR powstały specjalnie w celu znakowania i obsługi towarów niebezpiecznych, które obejmują materiały radioaktywne, łatwopalne, wybuchowe, żrące, utleniające, duszące, biologiczne, toksyczne, patogenne lub alergizujące.

Kształt i kolor znaków ADR

Towary niebezpieczne są często oznaczone symbolem rombu na produkcie, jego pojemniku lub budynku, w którym jest przechowywany. Kolor każdego rombu wskazuje na jego zagrożenie, np. łatwopalny jest oznaczony kolorem czerwonym, ponieważ ogień i ciepło mają kolor czerwony, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym, ponieważ mieszanie czerwonego (łatwopalne) z żółtym (środek utleniający) tworzy kolor pomarańczowy. Gaz niepalny lub nietoksyczny jest oznaczony kolorem zielonym, ponieważ wszystkie zbiorniki ze sprężonym powietrzem mają taki kolor. Łagodzenie ryzyka związanego z materiałami niebezpiecznymi może wymagać zastosowania środków ostrożności podczas ich transportu, użytkowania, przechowywania i usuwania.

Znaki ADR a sprzęt ochronny

Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości znaków ADR, które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie transportu szkodliwych substancji oraz niebezpiecznych materiałów. Produkowane przez nas znaki ADR wykonane zostały według wszelkich norm międzynarodowych i pozwalają na prawidłowe oznaczanie towarów. Szeroki wybór naklejek ADR umożliwia dobranie odpowiedniej w zależności od naszego zapotrzebowania oraz rodzaju załadunku. Znaki te znacząco ułatwiają działanie wszelkim służbom takim jak straż pożarna, policja, wojsko, umożliwiając im dobranie odpowiedniego sprzętu ochronnego w przypadku wystąpienia sytuacji związanej z zagrożeniem. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą oznakowań ADR, jaką oferuje nasz sklep. Przepisy i regulacje dotyczące używania i postępowania z materiałami niebezpiecznymi mogą się różnić w zależności od aktywności i statusu niebezpieczeństwa materiału. Na przykład, jeden zestaw wymagań może dotyczyć ich użycia w miejscu pracy, podczas gdy inny zestaw wymagań może dotyczyć reakcji na rozlanie, sprzedaży do użytku konsumenta lub transportu. Większość krajów reguluje niektóre aspekty materiałów niebezpiecznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty wysokiej jakości znaków ADR niezbędnych do prawidłowego znakowania towarów mogących powodować zagrożenie w transporcie.

//]]>