Wyświetlanie 1–12 z 58 wyników

1 2 3 4 5

Naklejki ADR – piktogramy symbolizujące substancje niebezpieczne

Naklejki ADR – Naklejki transportowe produkowane przez naszą firmę pozwalają na wypełnienie numeru UN przewożonych niebezpiecznych substancji. Przy użyciu określonych kolorów i symboli, rodzaj zagrożenia transportowego można szybko i skutecznie zidentyfikować. Szkodliwe i niebezpieczne towary mogą być zarówno ciałami stałymi, płynami, jak i gazami, które szkodliwe są dla ludzi, zwierząt, środowiska lub otoczenia. Często podlegają regulacjom chemicznym. Znaki ADR powstały konkretnie w celu specjalistycznego znakowania towarów niebezpiecznych, które obejmują materiały radioaktywne, toksyczne, wybuchowe, łatwopalne, żrące, duszące, utleniające, biologiczne, patogenne lub alergizujące. Na terenie różnych krajów, towary niebezpieczne są znakowane systemem piktogramów ADR, symbolami minimalizującymi niebezpieczeństwo oraz pozwalającymi na szybkie zidentyfikowanie transportowanych produktów niebezpiecznych. Naklejki ze znakami ADR uwzględniają także niebezpieczeństwa takie jak gorące materiały oraz sprężone gazy i ciecze, w tym wszystkie towary zawierające takie materiały lub chemikalia, lub mogące mieć inne cechy, które czynią je niebezpiecznymi w określonych okolicznościach.

Kształt i kolor naklejek ADR

Niebezpieczne towary zazwyczaj oznaczamy przy pomocy naklejek w kształcie rombu. Znak ADR należy umieścić na produkcie, w budynku, lub w opakowaniu, w którym jest przechowywany. Umożliwi to prawidłowe zidentyfikowanie możliwego zagrożenia od strony niebezpiecznego produktu. W zależności od zagrożenia, każdy romb posiada inny kolor, np. łatwopalny oznakowany jest kolorem czerwonym, ponieważ ogień i ciepło mają kolor czerwony, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym, ponieważ mieszanie czerwonego (łatwopalne) z żółtym (środek utleniający) tworzy kolor pomarańczowy. Gaz niepalny lub nietoksyczny jest oznaczony kolorem zielonym, ponieważ wszystkie zbiorniki ze sprężonym powietrzem mają taki kolor. System znaków ADR, czyli system, identyfikacji zagrożeń powstał we Francji po II Wojnie Światowej.

Najpowszechniej stosowany system regulacyjny dotyczący transportu towarów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo powinno być zawsze numerem 1 podczas każdego transportu niebezpiecznych towarów. Towary niebezpieczne podzielić można na dziewięć różnych klas (oprócz kilku podkategorii) na podstawie specyficznych właściwości chemicznych stwarzających ryzyko. Nasze naklejki ADR wyprodukowane zostały z wysokiej jakości materiałów premium i pozwolą na prawidłowe oznaczenie wszelkich niebezpiecznych towarów według odpowiedniej klasyfikacji. Nieoznakowanie przewożonych towarów naraża cały proces transportu na ogromne niebezpieczeństwo, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie korzystanie ze znaków oraz naklejek ADR. Zapewniamy dostępność wszystkich niezbędnych oznaczeń w kształcie rombów, które odpowiadają różnego rodzaju zagrożeniom spowodowanym narażeniem się na niebezpieczne substancje i towary.

//]]>